mobile menu
PL lang
Oferty pracy

Rozwiązania dla konwerterów

Folie do laminacji

  • Wszystkie nasze folie do laminacji mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością
  • Wszystkie nasze folie do laminacji możemy zabarwić na dowolny kolor, a stopień wybielenia możemy dobrać zależnie od specyfikacji klienta
  • Folie do laminacji o odpowiednio dobranej strukturze są odporne na temperatury z przedziału od -38°C do 100°C, co umożliwia ich np. zamrożenie

 

WŁAŚCIWOŚCI ZGRZEWALNE

Folie Do siebie PE PP PS PET Opcje Barierowość dla O2 Typ laminacji
LAMSTAR PEEL - - AF, UV ABSORBER, AS, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMMAT - - - UV ABSORBER, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR LTS PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR LTS + PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR EASY PEEL PEEL PEEL PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR EASY PEEL + PEEL PEEL PEEL UV ABSORBER, AS, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HS PEEL - - UV ABSORBER, AS, MATOWA, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR OC OPEN-CLOSE OPEN-CLOSE - - UV ABSORBER, KOLOR NIE ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB PEEL - - AF, UV ABSORBER, AS, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMMAT HB - - - UV ABSORBER, AS, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB LTS PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB LTS + PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB EASY PEEL PEEL PEEL PEEL - - UV ABSORBER, AS, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HBOC OPEN-CLOSE OPEN-CLOSE - - UV ABSORBER, KOLOR TAK ROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
THERMOLAMSTAR PEEL - - - NIE TERMOLAMINACJA
THERMOLAMSTAR EASY PEEL PEEL PEEL - - - NIE TERMOLAMINACJA
THERMOLAMSTAR HB PEEL - - - TAK TERMO
THERMOLAMSTAR HB EASY PEEL PEEL PEEL - - - TAK TERMO
LAMSTAR
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeAF, UV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMMAT
Do siebie
PE
PP-
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR LTS
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR LTS +
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR EASY PEEL
Do siebiePEEL
PEPEEL
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR EASY PEEL +
Do siebie
PE
PPPEEL
PSPEEL
PETPEEL
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HS
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, MATOWA, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR OC
Do siebie
PEOPEN-CLOSE
PPOPEN-CLOSE
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, KOLOR
BarieroweNIE
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeAF, UV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMMAT HB
Do siebie
PE
PP-
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB LTS
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB LTS +
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HB EASY PEEL
Do siebiePEEL
PEPEEL
PPPEEL
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, AS, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
LAMSTAR HBOC
Do siebie
PEOPEN-CLOSE
PPOPEN-CLOSE
PS-
PET-
OpcjeUV ABSORBER, KOLOR
BarieroweTAK
LaminacjaROZPUSZCZALNIKOWA/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA
THERMOLAMSTAR
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
Opcje-
BarieroweNIE
LaminacjaTERMOLAMINACJA
THERMOLAMSTAR EASY PEEL
Do siebie
PEPEEL
PPPEEL
PS-
PET-
Opcje-
BarieroweNIE
LaminacjaTERMOLAMINACJA
THERMOLAMSTAR HB
Do siebie
PE
PPPEEL
PS-
PET-
Opcje-
BarieroweTAK
LaminacjaTERMO
THERMOLAMSTAR HB EASY PEEL
Do siebie
PEPEEL
PPPEEL
PS-
PET-
Opcje-
BarieroweTAK
LaminacjaTERMO

Powyższa tabela zawiera dane poglądowe, oparte na wynikach badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych.

Cechy folii oraz laminatów po obróbce należy zbadać i przetestować w warunkach produkcyjnych.

 

Do pobrania
PL - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Katalog

Zapoznaj się z naszym katalogiem produktów w wersji pdf!

Zobacz katalog
Szukasz rozwiązania dla siebie?

Skontaktuj się z naszym doradcą!

(+48 22) 789 74 43
firma@bogucki-folie.pl
Nasi klienci
Nasi klienci
Nasi klienci