Projekt:

Wdrożenie folii wysokobarierowej HBF® (High Barrier Foil) przeznaczonej do termoformowania.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – folii HBF® przeznaczonej do celów spożywczych, opartej o innowacyjną, autorską technologię Max Quick®

 

Planowane efekty:

Nowy produkt będzie konkurencyjny względem produktów oferowanych na rynku jako folia barierowa dedykowana do produktów spożywczych i wpłynie na zwiększenie asortymentu firmy. W wyniku realizacji projektu firma Bogucki Folie wdroży unikalne w skali światowej rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki realizacji projektu zyska przewagę technologiczną nad konkurencją, co sprawi, że przed firmą otworzą się nowe rynki zbytu. Jest to spowodowane również faktem, iż nowy produkt będzie atrakcyjny zarówno pod względem cenowym, jak i pod kątem cech użytkowych. Może to umożliwić sprzedaż nie tylko na obecnych rynkach zbytu, ale także może ułatwić wejście na nowe rynki, co będzie stanowić dla firmy możliwość zwiększenia sprzedaży oraz dalszego rozwoju innowacyjnych technologii z zakresu produkcji folii barierowej HBF (High Barrier Foil), która będzie posiadała znacząco poprawione właściwości z zakresu barierowości dla tlenu i dwutlenku węgla oraz podwyższone właściwości mechaniczne zapobiegające jej uszkodzeniu
w trakcie procesu pakowania lub w trakcie transportu zapakowanych artykułów spożywczych.

 

Beneficjent:

Bogucki Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

Całkowita wartość projektu:

41 583 697,00 zł

 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

11 832 765,00 zł (35% wydatków kwalifikowanych)

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Fundusze Europejskie