kontrola

W Bogucki Folie kładziemy duży nacisk na jakość naszych wyrobów, dlatego na każdym etapie procesu produkcyjnego kontrolujemy nasze produkty.

 

Wyszkolony personel jest fundamentem kompleksowej weryfikacji zgodności wyrobów z oczekiwaniami naszych klientów.

Dział kontroli jakości kontroluje przestrzeganie procedur gwarantujących osiągnięcie właściwych parametrów fizyko-chemicznych folii oraz wykonanych z niej opakowań. Ściśle określone i udokumentowane zasady nadzorowania produktów wyznaczają standardy realizacji szerokiego zakresu badań, których metodyka badawcza oparta jest na wymogach normatywnych. Laboratorium kontroli jakości wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia do badań.

Kontrolowane etapy:

ekstruzja folii

ekstruzja

nadruki

nadruki

laminacja

laminacja

Nasz System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i BRC Packaging and Packaging Materials. Gwarantuje nam to bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów oraz ich wysoką, powtarzalną jakość.

kontrola duza