Nasz Dział Technologiczny składa się z siedmiu wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym jesteśmy w stanie tworzyć coraz to nowsze i bardziej innowacyjne aplikacje. Ciągłe doskonalenie pozwala w jeszcze większym stopniu sprostać oczekiwaniom klientów.

Własne laboratorium pozwala nam na przeprowadzanie szeregu badań i testów zanim wprowadzimy dany produkt do sprzedaży. Każdy produkt przechodzi badania kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcji. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i jakość, dlatego też z dużą starannością weryfikujemy każdą folię zanim wydamy ją klientowi.

Do głównych zadań Działu Technologicznego należy:

 

 • analiza potrzeb klienta
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wśród dostawców surowców
 • opracowywanie nowych receptur folii i struktur opakowań
 • serwis i doradztwo techniczne na etapie wdrażania oraz podczas dalszej współpracy
 • śledzenie standardów i trendów rynkowych w branży opakowań giętkich
 • doskonalenie procesów produkcyjnych

W naszym laboratorium posiadamy urządzenia

 • mikroskop optyczny do analizy grubości warstw folii
 • urządzenie do precyzyjnego pomiaru grubości offline
 • zgrzewarka do badania zgrzewu na zimno i HOT-TACK
 • maszyna wytrzymałościowa
 • urządzenie do pomiaru stopnia i siły skurczu folii
 • chromatograf gazowy do pomiaru retencji rozpuszczalników
 • weryfikator kodów kreskowych
 • maszyna rolowa do analizy termoformowalności
R&D